Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14064 giúp giảm thiểu phát thải khí nhà kính

Tiêu chuẩn ISO 14064 – tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính đưa ra các hướng dẫn và yêu cầu rõ ràng để định lượng và xác minh lượng phát thải trong kiểm kê khí nhà kính ở cả cấp độ tổ chức và dự án với 3 tiêu chuẩn con (ISO 14064-1; ISO 14064-2 và ISO 14064-3).

Hiện nay, biến đổi khí hậu đang là thách thức lớn đối với toàn nhân loại. Nguyên nhân chính được ghi nhận là do lượng phát thải khí nhà kính không có xu hướng giảm trong những năm qua. Nếu tình trạng này còn gia tăng sẽ làm nặng nề thêm những thay đổi của khí hậu toàn cầu cũng như gây ảnh hưởng tiêu cực đối với tự nhiên và con người. Do đó, chúng ta cần có các giải pháp để giảm phát thải nhà kính.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14064 giúp giảm thiểu phát thải khí nhà kính. (Ảnh minh họa)

Theo đó, việc áp dụng tiêu chuẩn liên quan đến khí nhà kính ngày càng được doanh nghiệp, tổ chức quan tâm, trong đó phải kể đến tiêu chuẩn ISO 14064 – tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính. ISO 14064 đưa ra các hướng dẫn và yêu cầu rõ ràng để định lượng và xác minh lượng phát thải trong kiểm kê khí nhà kính ở cả cấp độ tổ chức và dự án với 3 tiêu chuẩn con (ISO 14064-1; ISO 14064-2 và ISO 14064-3).

ISO 14064-1 quy định nguyên tắc và yêu cầu ở cấp tổ chức để định lượng và báo cáo về phát thải và loại bỏ khí nhà kính. Nó bao gồm việc thiết kế, phát triển, quản lý, báo cáo và xác minh kiểm kê khí nhà kính của một tổ chức.

ISO 14064-2 quy định các nguyên tắc và yêu cầu, đồng thời cung cấp hướng dẫn ở cấp dự án để định lượng, giám sát và báo cáo các hoạt động nhằm giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính.

ISO 14064-3 quy định các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn những người tiến hành hoặc quản lý việc xác nhận và/hoặc xác minh các báo cáo khí nhà kính. Nó có thể được áp dụng để định lượng, giám sát và báo cáo dự án khí nhà kính của tổ chức hoặc dự án.

Áp dụng ISO 14064 mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, doanh nghiệp, có thể kể đến như: Thúc đẩy tính nhất quán, minh bạch và uy tín trong định lượng khí nhà kính, giám sát, báo cáo và giảm thiểu khí nhà kính; Xác định và quản lý các khoản nợ, tài sản và rủi ro liên quan đến khí nhà kính; Hỗ trợ thiết kế, phát triển và thực hiện các chương trình hoặc kế hoạch khí nhà kính tương đương và nhất quán;

Xây dựng cơ chế nội bộ mạnh mẽ để định lượng, quản lý và báo cáo phát thải khí nhà kính; Xây dựng niềm tin với các bên liên quan; Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý khí nhà kính của các tổ chức cho tương lai; Trở thành tổ chức uy tín, có trách nhiệm xã hội; Đóng góp cho sự phát triển bền vững của nhân loại…


Tin mới