Lào Cai: Điều động, bổ nhiệm Chánh văn phòng Tỉnh uỷ giữ chức Bí thư huyện Bảo Yên

Lào Cai: Điều động, bổ nhiệm Chánh văn phòng Tỉnh uỷ giữ chức Bí thư huyện Bảo Yên