Việt Nam được đánh giá cao trong hành động ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu

Việt Nam được đánh giá cao trong hành động ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu