Tiêu chuẩn ASTM về quy trình di chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng

Tiêu chuẩn mới (F3682) sẽ cung cấp hỗ trợ nền tảng cho các sàn giao dịch vận chuyển, vận chuyển hàng hóa kỹ thuật số, chủ hàng, nhà vận chuyển,…

Thông tin kỹ thuật số của ASTM International trong ủy ban chuỗi cung ứng (F49) đã phê duyệt tiêu chuẩn mới cung cấp thuật ngữ cơ bản liên quan đến các giai đoạn tuần tự xảy ra tự nhiên của quá trình di chuyển hàng hóa. F3682 là tiêu chuẩn được phê duyệt đầu tiên phát triển bởi F49 và thành lập vào năm 2022.

Michael J. Darden, người sáng lập và là Giám đốc điều hành DFM Data Corp cho biết: “Quy trình di chuyển hàng hóa được nêu trong tiêu chuẩn mới cung cấp một khuôn khổ chung để nói về việc di chuyển hàng hóa từ người bán sang người mua dựa trên hợp đồng đặt hàng”.


Quy trình được mô tả trong tiêu chuẩn mới bao trùm tất cả hoạt động vận tải liên quan đến vận chuyển hàng hóa từ đầu đến cuối cho dù hàng hóa có qua biên giới quốc tế hay không và bất kể phương thức vận tải nào.

Điều nay bao gồm: Người mua dịch vụ vận tải thông báo các thông số về vận chuyển, thời điểm hàng hóa có thể di chuyển lần đầu, vị trí và nơi cần đến; Nhà cung cấp dịch vụ vận tải được liên hệ để vận chuyển hàng hóa trong toàn bộ hoặc một phần hành trình từ người bán sang người mua với một khoản phí; Tất cả các đơn đặt hàng vận chuyển được liên kết trở lại với đơn đặt hàng thúc đẩy quá trình này.

Tiêu chuẩn mới đóng vai trò là khuôn khổ xây dựng các tiêu chuẩn xác định khác liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa từ đầu đến cuối và được thiết kế để kết hợp các tiêu chuẩn liên quan khác nhằm khuyến khích việc áp dụng. Theo Darden, tiêu chuẩn mới hữu ích nhất cho các sàn giao dịch vận chuyển, công nghệ kết hợp vận chuyển hàng hóa kỹ thuật số, chủ hàng, nhà vận chuyển và bất kỳ người mua dịch vụ vận tải nào.

 


Tin mới