Kiều hối chuyển về TP.HCM cao nhất 10 năm

Trong năm 2023, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt mức 9,46 tỷ USD, tăng 43% so với năm 2022.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết. Theo ông Lệnh, kết quả này thể hiện trên 4 phương diện chính. Thứ nhất, kiều hối năm 2023 ghi nhận sự tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây và tiếp tục duy trì tỷ trọng cao so với tổng lượng kiều hối của cả nước ở mức trên 50%. Bên cạnh đó, nếu đặt quy mô kiều hối trong mối liên hệ so sánh với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố năm 2023 thì lượng kiều hối gấp 2,7 lần và bằng khoảng 14% GRDP của thành phố.

Điểm thứ 3 là kiều hối chuyển về gắn liền với xu hướng tăng trưởng lao động và làm việc ở nước ngoài. Theo đó, phân tích kiều hối theo khu vực thì lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 50% và tăng trưởng 143% so với cuối năm 2022.

Trong khi đó, lượng kiều hối gửi về từ khu vực châu Phi và châu Mỹ đều giảm. Đặc biệt, kiều hối từ khu vực châu Mỹ chiếm tỷ trọng cao, sau khu vực châu Á (chiếm 29,1%), song giá trị kiều hối chuyển về lại giảm 10,2%.

 

Kiều hối chuyển về TP.HCM trong năm 2023 ghi nhận mức cao nhất 10 năm qua, đạt 9,46 tỷ USD.
Kiều hối chuyển về TP.HCM trong năm 2023 ghi nhận mức cao nhất 10 năm qua, đạt 9,46 tỷ USD.

Tại các nước khu vực châu Á, thị trường lao động, dịch vụ và du lịch mở cửa và phát triển sau đại dịch, cùng môi trường kinh tế, chính trị ổn định là yếu tố tác động tích cực đến kiều hối chuyển năm nay và trong thời gian tới, ông Lệnh đánh giá.

Ngoài ra, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cũng cho rằng, kinh tế vĩ mô ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cùng với cơ chế chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về thu hút kiều hối; các hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao…. đã trở thành yếu tố nền tảng và động lực thúc đẩy tăng trưởng nguồn lực kiều hối trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, hệ thống mạng lưới và dịch vụ chi trả kiều hối của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp trực tiếp chi trả kiều hối phát triển, tiện ích, nhanh chóng, hiệu quả cũng góp phần thu hút kiều hối chuyển về Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng.

Năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp vào TP.HCM (FDI) khoảng 6 tỷ USD nhưng kiều hối bà con ở nước ngoài gửi về thành phố là 9 tỷ USD. Đây cũng là nguồn lực rất lớn để TP.HCM sử dụng cho đầu tư, phát triển.

 


Tin mới