Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm về luật chứng khoán

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử lý vi phạm về chứng khoán đối với một số doanh nghiệp với tổng số tiền xử phạt gần 1 tỉ đồng.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử lý vi phạm về chứng khoán đối với một số doanh nghiệp với tổng số tiền xử phạt gần 1 tỉ đồng.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương ở Hà Nội bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch liên quan các báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ trong năm 2022. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin.

Ngoài ra, công ty này bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật về các tài liệu báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét…

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu bị phạt tổng cộng 235 triệu đồng bởi một số vi phạm liên quan đến chứng khoán. Chẳng hạn, công ty bị phạt 60 triệu đồng vì hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn về tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2022; bị phạt 25 triệu đồng vì không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của tổng giám đốc và một số vị trí khác…

Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm về chứng khoán
Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm về chứng khoán

Công ty CP Chứng khoán Đại Việt ở TP HCM bị phạt tổng cộng 435 triệu đồng vì một số lỗi. Cụ thể, công ty bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ; không ban hành các quy định, thủ tục và bố trí nhân sự để duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ… Công ty cũng bị phạt 350 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Chứng khoán Đại Việt đã được chấp thuận là công ty đại chúng nhưng không thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Công ty này còn buộc phải nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày.


Tin mới