Công nghệ là yếu tố quyết định đến năng suất

Theo các chuyên gia, năng suất chất lượng được xác định bởi công nghệ hoặc bí quyết sẵn có để chuyển đổi các nguồn lực thành đầu ra và cách thức tổ chức nguồn lực để sản xuất hàng hóa và dịch vụ tại doanh nghiệp sản xuất.

Năng suất là nguồn gốc chính của tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh. Khả năng cải thiện mức sống của một quốc gia hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng nâng cao sản lượng trên mỗi lao động (tức là sản xuất nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn trong một số giờ làm việc nhất định). Các nhà kinh tế học sử dụng tăng trưởng năng suất để lập mô hình năng lực sản xuất của các nền kinh tế và xác định tỷ lệ sử dụng năng lực của nền kinh tế đó. Điều này đến lượt nó được sử dụng để dự báo chu kỳ kinh doanh và dự đoán mức tăng trưởng GDP trong tương lai.

Bên cạnh đó, năng lực sản xuất và việc sử dụng được sử dụng để đánh giá nhu cầu và áp lực lạm phát. Thước đo năng suất được báo cáo phổ biến nhất là năng suất lao động do Cục Thống kê Lao động công bố. Điều này dựa trên tỷ lệ giữa GDP trên tổng số giờ làm việc trong nền kinh tế. Tăng năng suất lao động đến từ sự gia tăng lượng vốn khả dụng cho mỗi người lao động (tăng vốn), trình độ học vấn và kinh nghiệm của lực lượng lao động (thành phần lao động) và cải tiến công nghệ (tăng năng suất đa nhân tố).

Công nghệ - yếu tố quyết định đến năng suất của mỗi doanh nghiệp.

Tuy nhiên, năng suất không nhất thiết phải là một chỉ báo về sức khỏe của nền kinh tế tại thời điểm nhất định. Tăng năng suất có thể xảy ra cả trong suy thoái và mở rộng - như đã xảy ra vào cuối những năm 1990 - vì vậy người ta cần phải tính đến bối cảnh kinh tế khi phân tích dữ liệu năng suất. Có nhiều yếu tố tác động đến năng suất của một quốc gia. Những thứ đó bao gồm đầu tư vào nhà máy và thiết bị, đổi mới, cải tiến trong hậu cần chuỗi cung ứng, giáo dục, doanh nghiệp và cạnh tranh. Còn được gọi là năng suất đa yếu tố (MFP), thước đo hiệu quả kinh tế này so sánh số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất với số lượng đầu vào kết hợp được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ đó. Đầu vào có thể bao gồm lao động, vốn, năng lượng, nguyên vật liệu và các dịch vụ đã mua.

Nói về yếu tố thúc đẩy năng suất, các chuyên gia cho rằng năng suất đã được cải thiện thông qua quá trình tiến hóa khi các quy trình có hiệu suất kém năng suất bị bỏ rơi và hình thức mới hơn được khai thác. Cải tiến quy trình có thể bao gồm cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý, sắp xếp công việc, kỹ thuật sản xuất và thay đổi cấu trúc thị trường. Một ví dụ nổi tiếng là dây chuyền lắp ráp và quy trình sản xuất hàng loạt xuất hiện trong thập kỷ sau khi ô tô được đưa vào thương mại hóa.

Sản xuất hàng loạt đã giảm đáng kể lao động trong việc sản xuất các bộ phận và lắp ráp ô tô, nhưng sau khi áp dụng rộng rãi, năng suất tăng trong sản xuất ô tô đã thấp hơn nhiều. Một mô hình tương tự được quan sát thấy với điện khí hóa, công nghệ đã chứng kiến ​​mức tăng năng suất cao nhất trong những thập kỷ đầu sau khi được đưa vào sử dụng. Nhiều ngành công nghiệp khác cho thấy mô hình tương tự. Mô hình này một lần nữa được tuân theo bởi các ngành công nghiệp máy tính, thông tin và truyền thông vào cuối những năm 1990 khi phần lớn mức tăng năng suất quốc gia xảy ra trong các ngành này.

Có sự hiểu biết chung về các yếu tố quyết định hoặc động lực chính của tăng trưởng năng suất. Một số yếu tố quan trọng để xác định tăng trưởng năng suất. Văn phòng Thống kê Quốc gia (Anh) xác định năm động lực tương tác để tạo nền tảng cho hiệu suất năng suất dài hạn: đầu tư, đổi mới, kỹ năng, doanh nghiệp và cạnh tranh.

Khi năng suất không tăng trưởng đáng kể, nó sẽ hạn chế lợi nhuận tiềm năng về tiền lương, lợi nhuận doanh nghiệp và mức sống. Đầu tư trong một nền kinh tế ngang bằng với mức tiết kiệm vì đầu tư phải được tài trợ từ tiền tiết kiệm. Tỷ lệ tiết kiệm thấp có thể dẫn đến tỷ lệ đầu tư thấp hơn và tốc độ tăng năng suất lao động và tiền lương thực tế thấp hơn. Đây là lý do tại sao người ta lo ngại rằng tỷ lệ tiết kiệm thấp ở Mỹ có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng năng suất trong tương lai. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tăng trưởng năng suất lao động rất yếu.

Các doanh nghiệp đã chi tiền vào các khoản đầu tư ngắn hạn và mua lại cổ phần, thay vì đầu tư vào vốn dài hạn. Một giải pháp bên cạnh giáo dục, đào tạo và nghiên cứu tốt hơn, là thúc đẩy đầu tư vốn. Và cách tốt nhất để làm điều đó, các nhà kinh tế nói là cải cách thuế doanh nghiệp, theo đó tăng cường đầu tư vào sản xuất. Gần đây hơn, đã có một số dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2020 và sự bế tắc thực sự thúc đẩy tăng trưởng năng suất.

 Với doanh nghiệp mới thành lập, việc áp dụng tăng năng suất sẽ giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh với các doanh nghiệp cũ.

Năng suất phần lớn được xác định bởi các công nghệ có sẵn, sự sẵn sàng và bí quyết của ban lãnh đạo để thực hiện các cải tiến quy trình.

Đầu tư là vốn vật chất - máy móc, thiết bị và nhà cửa. Công nhân càng có nhiều vốn họ càng có khả năng thực hiện công việc của mình tốt hơn, tạo ra sản lượng nhiều hơn và chất lượng hơn.

Đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy năng suất cũng là sự khai thác thành công những ý tưởng mới. Ý tưởng mới có thể ở dạng công nghệ mới, sản phẩm mới hoặc cấu trúc công ty mới và cách thức làm việc. Tăng tốc độ phổ biến các đổi mới có thể thúc đẩy năng suất.

Khi áp dụng việc cải tiến năng suất vào sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp sẽ nắm bắt cơ hội kinh doanh mới và các doanh nghiệp mới thành lập cũng ngay lập tức có thể áp dụng và triển khai được. Khi áp dụng nâng cao năng suất doanh nghiệp mới thành lập có thể cạnh tranh với doanh nghiệp khác bằng những ý tưởng và công nghệ mới làm gia tăng sự cạnh tranh. Các doanh nhân có khả năng kết hợp yếu tố sản xuất và công nghệ mới buộc doanh nghiệp hiện tại phải thích nghi hoặc rời bỏ thị trường.

Doanh nghiệp cũng có thể cạnh tranh cải thiện năng suất bằng cách tạo ra động lực để đổi mới và đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ cho công ty hiệu quả nhất. Nó cũng buộc các công ty hiện tại tổ chức công việc hiệu quả hơn thông qua việc bắt chước cơ cấu tổ chức và công nghệ.

 


Tin mới