Công tác đánh giá, nhìn nhận cán bộ STAMEQ

Ngày 02/5, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức chương trình học tập chính trị, sinh hoạt với chuyên đề: Công tác đánh giá, nhìn nhận cán bộ STAMEQ - do đồng chí Hà Minh Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng trực tiếp báo cáo và chia sẻ. Đây là chuyên đề thứ bảy trong kế hoạch tổ chức học tập chính trị và sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy Tổng cục thời gian tới.

Theo Bí thư Đảng ủy, quyền Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp, thời gian gần đây, nhiều cán bộ, lãnh đạo cấp cao mắc phải các sai phạm nghiêm trọng dẫn đến phải từ chức hay bị khởi tố. Điều này đặt ra yêu cầu phải học tập chính trị để nâng cao “hệ miễn dịch”, “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên.

Tại buổi sinh hoạt chính trị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nêu ra và chia sẻ một số vấn đề trong công tác đánh giá, nhìn nhận cán bộ STAMEQ như:

- Làm thế nào để tuyển chọn được cán bộ, đảng viên tốt, có đức, có tài?

- Cán bộ, đảng viên lãnh đạo của STAMEQ có thể bị tác động như thế nào trong công tác cán bộ?

- Cán bộ, đảng viên STAMEQ có thể bị “sa ngã” vì những nguyên nhân nào?

- Tại sao trong thực tiễn ở nhiều tổ chức, cơ quan vẫn có hiện tượng "xe trước đổ", "xe sau" không lấy đó làm gương?

- Có những giải pháp nào để thực hiện tốt công tác cán bộ của STAMEQ trong giai đoạn tới?

Đồng thời, đề xuất một số công việc trọng tâm, trước mắt: Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ "then chốt" của "then chốt", có liên quan đến sự sống còn, vận mệnh, sự phát triển, vững mạnh của STAMEQ.

Các đơn vị, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác cán bộ phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, phải đặt lợi ích của STAMEQ, người lao động lên trên hết, trước hết. Phải tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những ưu điểm, kết quả cũng như khuyết điểm, hạn chế về công tác cán bộ trong giai đoạn vừa qua để có cơ sở đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ STAMEQ trong giai đoạn tới.

Công tác cán bộ của STAMEQ phải được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, trong sáng, khách quan, đặc biệt phải "có con mắt tinh đời" trong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn; lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân làm thước đo; phải đánh giá đúng cán bộ, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ, tạo ra một tập thể thật sự "ăn ý", đoàn kết, thống nhất, có sức mạnh.

 


Tin mới