AstraZeneca thông báo thu hồi vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới

AstraZeneca thông báo thu hồi vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới