Giá heo hơi hôm nay 14/6/2024: Tăng nhẹ 1.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 14/6/2024: Tăng nhẹ 1.000 đồng/kg