Cơ hội thêm thu nhập cho người dân làm 'vườn đô thị'

Cơ hội thêm thu nhập cho người dân làm 'vườn đô thị'