Ở tuổi 66, Chủ tịch PNJ vẫn "không tự hài lòng với chính mình": Tái cấu trúc công ty sau mỗi 5 năm, học cách quên đi những gì mình đã làm

Ở tuổi 66, Chủ tịch PNJ vẫn "không tự hài lòng với chính mình": Tái cấu trúc công ty sau mỗi 5 năm, học cách quên đi những gì mình đã làm