Nên mua nhà cuối năm hay chờ sang năm mới?

Nên mua nhà cuối năm hay chờ sang năm mới?